Медициналық бұйымдар

     Медициналық бұйымдар – бұл медициналық мақсаттағы бұйымдар және медициналық техника, өз кезегінде медициналық мақсаттағы бұйымдар медициналық көмек көрсету үшін пайдаланылатын материалдар, бұйымдар, ерітінділер, реагенттер, жиынтықтар, жиынтықтар, ал медициналық техника - функционалдық мақсатына және өндіруші белгілеген пайдалану сипаттамаларына сәйкес медициналық көмек көрсету үшін жеке немесе өзара үйлесімде қолданылатын аппараттар, аспаптар, жабдықтар, кешендер, жүйелер болып табылады.
     In vitro диагностикасына арналған медициналық бұйымдар – медициналық мақсаттарда жеке немесе өзара үйлесімде, сондай-ақ арнайы бағдарламалық қамтылымды қоса алғанда, көрсетілген бұйымдарды мақсаты бойынша қолдану үшін қажетті керек-жарақтармен бірге қолданылатын және физиологиялық немесе патологиялық жай-күйге, туа біткен патологияға қатысты ақпарат алу үшін адамның биологиялық материалдарының үлгілерін in vitro зерттеулер кезінде қолдануға медициналық бұйымды өндіруші арналған кез келген құрал-саймандар, аппараттар, аспаптар, жабдықтар, Материалдар, реагенттер, калибраторлар, бақылау материалдары және өзге де бұйымдар, белгілі бір клиникалық жағдайға немесе ауруға бейімділік, тіндердің әлеуетті реципиентпен үйлесімділігі, терапиялық әсерлерге реакцияларды болжау, терапиялық құралдарды таңдау және (немесе) емдеуді бақылау.

Медициналық бұйымдарға ЕАЭО шеңберінде сараптама жүргізу
Медициналық бұйымдарға ЕАЭО рәсімі бойынша сараптама жүргізу

Баға белгілеу
Медициналық бұйымдарға ТМККК және МӘМС шеңберінде референттік баға белгілеу

Медициналық бұйымдардың клиникалық зерттеу материалдарын сараптау
Клиникалық зерттеулер материалдарына Ұлттық және ЕАЭО рәсімдері бойынша сараптама жүргізу

Консультациялық қызметтер
Мемлекеттік сараптама ұйымы жүргізетін консультациялық қызметтер

Медициналық бұйым сараптамасы
ҚР медициналық бұйымды мемлекеттік тіркеу (қайта тіркеу, тіркеу деректеріне өзгерістер енгізу) шеңберінде сараптама жүргізу

Медициналық бұйымдар қауіпсіздігінің мониторингі
Медициналық бұйымдардың қолайсыз әрекеттерінің мониторингі

Нұсқаулықты мемлекеттік тілге аудару
Медициналық бұйымдардың нұсқаулықтар мен қаптамалар макетін мемлекеттік тілге аудару

Инспекция
Медициналық бұйымдарға инспекция жүргізу тәртібі

Бағалар прейскуранты
Қызметтің технологиялық түрлеріне бағалар прейскуранты

ОТС және КТН сараптама жүргізу
Медициналық бұйымның оңтайлы техникалық сипаттамаларына және клиникалық-техникалық негіздемесіне сараптамалық бағалау жүргізу

Сапаны бағалау
ҚР тіркелген медициналық бұйымдардың сапасын бағалау