Дұрыс толтырылған сенімхаттарды беру туралы

06.06.2024

Құрметті өтініш берушілер, тіркеу куәлігін ұстаушының немесе өндірушінің атынан мүдделерді білдіру үшін сараптама жүргізу шартын жасасу құқығын ұсына отырып, дұрыс ресімделген сенімхаттарды қоса беру қажет екенін хабарлаймыз.
Ұсынылған сенімхаттарға Гаага немесе Минск конвенцияларының талаптарына сәйкес апостиль қойылуы не консулдық жария ету талаптарына сәйкес жария етілуі, аударманың түпнұсқалығына және аудармашының қолына нотариалды куәландырылуы тиіс.
Шарттар жасасу құқығына сенімхаттың үлгісі қоса беріледі, сәйкестікке келтіруді сұраймыз


Шаблон доверенности ЛС ЕАЭС

Шаблон доверенности ЛС, МИ