Тецентрик (атезолизумаб) қолдану бойынша білім беру материалдары

14.10.2022

Тецентрик (атезолизумаб) қолдану бойынша

білім беру материалдары

 

Дәрілік заттар айналымы саласындағы пайда/қауіп арақатынасын бағалау шеңберінде фармакологиялық қадағалау және медициналық бұйымдардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын мониторингтеу департаменті Тецентрик (атезолизумаб) дәрілік препаратын қолдану кезіндегі қауіпсіздікке қатысты ақпаратты денсаулық сақтау саласындағы мамандардың назарына жеткізеді.

Tecentriq Patient Alert Card kaz