Селлсепт® (микофенол қышқылы) қолдану бойынша білім беру материалдары

17.05.2024

Селлсепт® (микофенол қышқылы) қолдану бойынша

білім беру материалдары

 

Дәрілік заттар айналымы саласындағы пайда/қауіп арақатынасын бағалау шеңберінде фармакологиялық қадағалау және медициналық бұйымдардың қауіпсіздігін, тиімділігі мен сапасын мониторингтеу департаменті Селлсепт® (микофенол қышқылы) дәрілік препаратын қолдану кезіндегі қауіпсіздікке қатысты ақпаратты денсаулық сақтау саласындағы мамандардың назарына жеткізеді.

Қосымша:

медициналық қызметкерлерге арналған нұсқаулық;

пациентерге арналған нұсқаулық.