28.04.2022 срочное уведомление по безопасности изделия: Томограф магнитно-резонансный GEHC (№РК-МТ-7№007111; №РК-МТ-5№017784, №РК-МТ-5№015433, №РК-МТ-7№011253, №РК-МТ-7№008411, №РК-МТ-7№008276, №РК-МТ-7№007545).

28.04.2022

Заведующим клиническим / радиологическим отделением

Руководитель службы безопасности / администратор больницы

Магнитно-резонансные системы: риск травмирования при неправильном демонтаже магнитно-резонансной системы

 

 

 

Клиникалық / радиологиялық бөлімшенің меңгерушісі

Қауіпсіздік қызметінің басшысы / аурухана әкімшісі

Магниттік-резонанстық жүйелер: магниттік-резонанстық жүйені дұрыс бөлшектеу кезінде жарақат алу қаупі.


 

 

Приложение: Уведомление по безопасности FMI 60985 на 3 стр.