Персоналды басқару

Кәсіпорынның кандидаттарды таңдау жүйесіндегі басты мақсаты-алға қойылған стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу үшін қажетті дағдылар мен құзыреттері бар білікті қызметкерлермен қамтамасыз ету. Компания кәсіби қызметте жақсы нәтижелерге қол жеткізуге дайын білікті жұмысшыларды тартуға тырысады.

Қызметкерлерді іріктеудің негізгі принциптері:

  1. Кәсіпорын ішіндегі іріктеу артықшылығы. Кәсіпорын кандидаттарды іріктеуде объективтілік және бейтараптық қағидатын сақтай отырып, бос лауазымдарды толтыру кезінде өз қызметкерлеріне басымдық береді.
  2. Кандидаттардың кәсіби және жеке қасиеттерінің лауазымдық талаптарына, сондай-ақ Компанияның корпоративтік мәдениеті мен дәстүрлеріне сәй болу.
  3. Компанияға келген қызметкерлерді қысқа мерзімде бейімдеу үшін қолайлы жағдайлар жасау. Жаңа қызметкерлерді Компанияның корпоративтік мәдениетінің талаптарымен, стандарттарымен және ерекшеліктерімен таныстыру үшін желілік менеджерлер, персоналды басқару бойынша мамандар мен тәлімгерлер тарапынан қолдау көрсету.

Персоналды басқару туралы ереже

Мекен-жай:

Қазақстан Республикасы, 010000, Нұр-сұлтан қ., А.Иманов көшесі 13, «Нұр-сәулет 2» БО

тел.: +7 (7172) 78-98-27, +7 (7172) 78-98-72

e-mail: farm@dari.kz