Аккредиттеу сертификаттары мен аттестаттары

GLP Сертификаты (көру үшін басыңыз)

Алматы аккредиттеу аттестаты НЦА (көру үшін басыңыз)

Қарағанды аккредиттеу аттестаты НЦА (көру үшін басыңыз)

Сертификат ISO 9001 (көру үшін басыңыз)

Сертификат ISO 9001 қосымша 1 (көру үшін басыңыз)

Сертификат ISO 9001 қосымша 2 (көру үшін басыңыз)

Тараз аккредиттеу аттестаты НЦА (көру үшін басыңыз)