Дәрілік препараттар

Денсаулық сақтау жүйесінің мамандарын дәрілік заттардың қауіпсіздігіне қатысты маңызды өзгерістер туралы, қауіпсіздік жөніндегі жаңа ескертулер туралы хабардар ету, сондай-ақ 44-тараудың §1 сәйкес фармакотерапия асқынуларының дамуын алдын алу жөніндегі ұсынымдар. "Тиісті фармацевтикалық практикаларды бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а.  2021 жылғы 4 ақпандағы №ҚР ДСМ-15 бұйрығының қосымшалары фармакологиялық қадағалаудың тиісті практикасының стандарты (GVP).

27.06.2023 Таваник (Левофлоксацин) денсаулық сақтау мамандарына арналған қауіпсіздік туралы ақпарат хаты

13.04.2023 FDA Makena (гидроксипрогестерон капроаты) препаратын тіркеуден шығару туралы шешім туралы хабарлайды.

13.03.2023 Имбрувика (ибрутиниб) қолдану бойынша білім беру материалдары.

18.01.2023 Мабтера (ритуксимаб) қолдану бойынша білім беру материалдары.

14.10.2022 Тецентрик (атезолизумаб) қолдану бойынша білім беру материалдары.

26.09.2022 Вальпроатты қолдану бойынша білім беру материалдары.

22.02.2022 PRAC достастық елдердін нарықтарында гидроксиэтилкрахмал инфузиялық ерітінділерін пайдалануды тоқтатуды ұсынады.