Құрылтай құжаттары

Кәсіпорынның жарғысыжүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 03.08.2021 ж. өзгеріс жүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 25.02.2020ж. өзгерістер мен толықтырулар жүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 29.07.2021ж. өзгерістер мен толықтырулар жүктеу
Қайта тіркеу туралы анықтама жүктеу