Құрылтай құжаттары

Кәсіпорынның жарғысыжүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 25.02.2020 ж. өзгеріс жүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 03.08.2020 ж. өзгеріс жүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 16.11.2020 ж. өзгеріс жүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 29.07.2021 ж. өзгеріс жүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 30.12.2021 ж. өзгеріс жүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 28.12.2022ж. өзгерісжүктеу
Кәсіпорынның жарғысына 20.03.2024ж. өзгерісжүктеу
Қайта тіркеу туралы анықтама жүктеу